Realkredit Danmark kan se enden på de negative boligrenter
Privatøkonomi Af
En frisk prognose fra Realkredit Danmark venter stigende renter. Mere og mere tyder på, at rentepilen så småt peger opad, mener RD's cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.

"I vores nye renteprognose ser vi faktisk en ende på de negative realkreditrenter for boligejerne over det kommende års tid," skriver han i en analyse mandag.

"Helt præcist venter vi en F1-rente på i omegnen af 0,1 pct. om 12 måneder mod -0,15 pct. i øjeblikket, hvis vi omregner til en helårsrente. Det svarer altså til en rentestigning på 0,25 procentpoint," lyder det.

Rentestigningen bliver større, når man kommer ud i længere løbetider for de variabelt forrentede lån.

"Ser vi på F5-lån, venter vi en endnu større rentestigning på i omegnen af 0,65 procentpoint, og dermed ventes renten på F5-lån at bevæge sig op fra omtrent nuværende niveau på 0,25 pct. til cirka 0,9 pct.," skriver Christian Hilligsøe Heinig.

Betydelig opjustering af renteskøn


Dermed er der tale om en betydelig opjustering af RD's skøn for renteudviklingen.

"Tidligere ventede vi "kun" en rentestigning på omtrent 0,1 procentpoint på F1 og 0,25 procentpoint på F5. Holder vores nye renteprognose stik, svarer det til, at et afdragsfrit F1-lån på 2 mio. kroner bliver omtrent 3350 kr. dyrere på årsbasis efter skat, svarende til cirka 280 kr. om måneden. De tilsvarende tal for F5-lånet er henholdsvis 8710 kr. efter skat på årsbasis og godt 725 kr. om måneden," lyder det.

De fastforrentede lån kan også vente et pænt nøk op med en forventet stigning på næsten 0,4 procentpoint på 12 måneders sigt.

"Det vil i så fald betyde, at boligejerne om seks til 12 måneder ikke længere vil overveje om de skal tage 2 pct. 30-årige lån eller det 30-årige 1,5 pct.-lån. I stedet vil det være det 30-årige 2,5 pct.-lån, som ventes at konkurrere med 2 pct.-lånet om boligejernes gunst," skriver cheføkonomen.

Pas på indlåsning


Boligejerne kan mindske deres risiko, mener han, ved at vælge det 30-årige 2 pct.-lån og ikke 1,5 pct.-lånet, da der er en betydelig risiko for indlåsningseffekt, altså at obligationsserien i 1,5 pct.-lånet bliver så lille, at der er for lidt likviditet i obligationen til at gøre den interessant på markedet og derfor svær at sælge til en attraktiv kurs.

"Likviditeten er således stadig tynd i 1,5 pct.-lånet – vi har udstedt lån for godt 200 mio. kr. i 1,5 pct.-obligationen mod 8,6 mia. kr. i den tilsvarende 2 pct.-obligation – og hvis renterne ikke falder yderligere og endda har udsigt til at stige en smule, så kan det blive vanskeligt at opnå en god likviditet over de kommende kvartaler. Det øger med andre ord kursrisikoen for låntager, og friværdibeskyttelsen i 1,5 pct.-lånet vil ikke nødvendigvis være særlig god i fremtiden ved fremtidige rentestigninger – og slet ikke i sammenligning med 2 pct.-lånet," konkluderer Christian Hilligsøe Heinig.

Derfor ventes renten at stige


Han begrunder forventningerne om stigende renter med det globale opsving, som styrkes af Trumps skattereform. Desuden har flere medlemmer fra den europæiske centralbank argumenteret for, at det store obligationsopkøbsprogram ikke bør forlænges, når det udløber til september.

"Endeligt er forventningerne til fremtidige renteforhøjelser i USA blevet skruet op her på det seneste, og vi venter nu tre renteforhøjelser i USA i 2018 mod tidligere to renteforhøjelser. Det vil også give en afsmittende effekt på de danske realkreditrenter," skriver han.

I historisk kontekst vil renterne dog – selv med de forventede stigninger – også om et år være særdeles lave.

"Derfor ser vi heller ikke den store afledte effekt på boligmarkedet, som stadig ventes at nyde gavn af et opsving i dansk økonomi med stigende beskæftigelse og indkomster til følge. Vores prognose for huspriserne er dermed uændret på omtrent 3-4 pct. prisstigning i 2018 sammenlignet med 2017," skriver cheføkonomen.


Har du brug for ny inspiration efter sommerferien? I Børsen Executive Club møder du topchefer fra ind- og udland. Klik her, og læs mere.

Andre læser dette lige nu


Børsen anbefalerRealkredit % +/- Kurs
3,0 % BRF Kredit uden afdrag 2047 0,71 +0,75 106,75
2,5 % Realkredit Danmark uden afdrag 2050 0,51 +0,53 103,25
2,0 % Nykredit uden afdrag 2047 0,50 +0,50 100,15
3,0 % Nykredit med afdrag 2047 0,47 +0,50 107,40
2,0 % Realkredit Danmark uden afdrag 2047 0,45 +0,45 100,15
2,5 % Nordea Kredit uden afdrag 2050 0,39 +0,40 103,25
2,5 % BRF Kredit uden afdrag 2050 0,36 +0,37 103,35
3,0 % Nykredit med afdrag 2044 0,22 +0,23 105,48
2,0 % Nordea Kredit med afdrag 2047 0,22 +0,22 101,02
2,0 % Nordea Kredit med afdrag 2037 0,14 +0,15 103,93
Kurserne er forsinkede 15 min.

Pleasure Bolig