Under 30? Så meget skal du lægge til side for at sikre gylden pension

null

335039_16_9_large_402.jpg
Penge
Eksklusivt for kunder
18. nov 2016 KL.11:10
4364 kr.

Så lidt kan du nøjes med at lægge til side til din ratepension hver måned, hvis du som 25-årig kan lide tanken om en dag at gå på pension med hele 2,4 mio. kr. på pensionskontoen. Det viser beregninger, som Nordea har foretaget for Børsen, hvor løbende inflation og skatter er medregnet.

For under 5000 kr. om måneden kan du altså sikre dig en pensionisttilværelse, der ligger langt over gennemsnittet jf. en opgørelse fra Danmarks Statistik, som kan ses i grafen nedenfor. 

Nogle vil måske synes, at det lyder som et lidt højt beløb for en ung person, men egentlig er idéen om at sikre sig en pensionisttilværelse med god økonomisk frihed ikke nogen dårlig idé. Faktisk bør man tidligt tage stilling til, hvordan man vil styre sin pensionsopsparing, lyder det fra Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

“I virkeligheden bør man gøre sig de første overvejelser om sin pensionsopsparing i forbindelse med, at man træder ind på arbejdsmarkedet. Men i praksis vil interessen typisk spire, fra man er omkring 35 år og har været på arbejdsmarkedet i nogle år,” forklarer hun.

Et kig i krystalkuglen - formueprofil og pensionsalder

Forud for valget af pensionsopsparing påpeger Ann Lehmann Erichsen, at det er vigtigt at få overblik over særligt to forhold.

“Først bør man danne sig et overblik over sin formueprofil. Har man f.eks. frie midler eller arv, bør det medtænkes, når man vælger pensionsordning”, pointerer hun.

Dernæst bør man tage stilling til folkepensionsalderen - om man ønsker at gå på pension før, eller om man ønsker blive på arbejdsmarkedet længere. Og her er det vigtigt at sætte realistiske, opnåelige mål, tilføjer hun.

Begge parametre er Brian Stjernholm, der er økonomisk rådgiver hos Uvildige.dk, enig i. Han tilføjer, at der findes flere beregningsværktøjer på nettet, men at man skal værne sig mod, at de fleste af dem kan være ret unøjagtige.

”Når man skal danne sig et overblik over ens samlede pensionsformue, bliver man nødt til at medregne frie midler, friværdi og andre økonomiske beholdninger. Det tager de fleste onlineberegnere ikke højde for, og visse af dem tager heller ikke højde for eventuelle pensionstillæg, man måtte have,” siger Brian Stjernholm.
Pensionisttilværelsen skal være sukkersød

I en undersøgelse, som analyseinstituttet TNS Gallup har foretaget for Nordea, har man adspurgt bankens kunder om deres syn på pensionsopsparingen. Her svarer 16 pct., at de ønsker at leve med flere penge på lommen, end de gør i dag.

Af den andel er det særligt de yngre målgrupper, der ønsker en bedre tilværelse, når pensionsalderen gør sit indtraf. I aldersgruppen 18-25 år svarer hele 46 pct. af de adspurgte, at de ønsker en flere penge mellem hænderne, når de går på pension.

Ann Lehmann Erichsen anbefaler, at man gør sig klart, hvilken risikoprofil ens pensionsformue skal forvaltes efter. Eksempelvis har man muligheden for at lade banken forvalte pensionsformuen gennem aktiekøb i håbet om et højere afkast. Men det er der både positive og negative effekter ved.

“Hvis man øger risikoprofilen, er der mulighed for et større afkast. Men det giver også en risiko for, at ’luften også hurtigt kan gå af ballonen’,” forklarer Ann Lehmann Erichsen.

Hun anbefaler, at risikovilligheden bør aftage i takt med, at pensionsalderen nærmer sig.

“Man kan vælge forskellige risikoprofiler. Man kan godt tåle en høj risikoprofil i de unge år, men når man nærmer sig pensionsalderen, bør porteføljen være lagt om, så risikoen falder, i takt med at pensionsalderen nærmer sig”.

Alderen dikterer nullerne på kontoen

I Danmark betaler vi alle til de offentlige pensioner via skatten – de er almene og lovbestemte. Disse dækker bl.a. over folkepension, førtidspension og den obligatoriske pensionsordning ATP. De sikrer en grundlæggende folkepension, når man forlader arbejdsmarkedet. Men ifølge Brian Stjernholm kan der være klare fordele ved f.eks. at oprette en individuel pensionsopsparing i tillæg.

”Det er vigtigt at lægge penge til side, så snart man har råd til det – jo før, desto bedre. Det giver en stor gevinst at komme tidligt i gang,” forklarer Brian Stjernholm.

Han tilføjer, at man med fordel kan lægge penge til side, mens man som nyuddannet endnu har lave udgifter, inden man stifter familie og køber bolig.

Ann Lehmann Erichsen fra Nordea anbefaler, at folk med individuelle pensionsordninger løbende justerer, hvor meget de indbetaler på opsparingen i takt med, at de avancerer og opnår lønforhøjelser undervejs gennem karrieren.

Udnyt friværdien - men med måde

En del voksne og ældre udnytter friværdien i deres bolig som et tillæg til pensionsindtægten. Og det kan sådan set være et godt supplement, vurderer Ann Lehmann Erichsen. Hun tilføjer dog, at man skal udnytte den mulighed med omtanke.

“Ejendomsskatter kan fylde meget - specielt i hovedstadsområdet. Vil man bruge friværdi, skal man gøre det med åbne øjne,” siger hun men tilføjer desuden: 

”Det er en god idé at spare fornuftigt op til når man går på pension. Dog skal man også huske, at ens forbrug bør fordeles nogenlunde gennem alle livets faser".

Brian Stjernholm gør dog opmærksom på, at man ikke bør koncentrere al sin fokus på pensionsopsparingen alene. 

”Det kan for mange være en fordel at nedbringe gæld og frigøre likviditet gennem friværdi i sin bolig,” tilføjer han. 

alwi@borsen.dk