Superinvestor dropper bank-aktier

Penge
Eksklusivt for kunder
20. jun 2010 KL.18:11
Den private storinvestor, Carsten Berger rider stormen af på aktiemarkedet ved at holde fast i sine langtidsinvesteringer. Tilliden til banksektoren afgør om bunden er nået, men interessen for bank-aktier er kølnet kraftigt, siger Berger til borsen.dk.

Storinvestoren forudser således flere bankfusioner i det danske landskab som følge af finansuroen. Og i dette spil kan aktionærerne tabe store summer, hvis de tvangsfodres med et skrabet indløsningstilbud.

"Jeg fastholder mine aktiepositioner, som er mere langsigtede investeringer. Men jeg er lige nu i undersøgelsesfasen, hvor jeg ser på, om nogle af dem kan få likviditetsmæssige udfordringer som følge af udviklingen på finansmarkedet," forklarer han til borsen.dk.

Forudser ny BankTrelleborg

Carsten Berger har via sit investeringsselskab Rudersdal A/S investeret tæt på 1,7 mia. kr. – heraf en lille milliard i aktier. Mange af aktieposterne er relateret til søfarten, herunder Mols-Linien og Erria. De har de seneste to regnskabsår samlet givet et overskud på 200 mio. kr. før skat.

Men bank-aktier har også hørt med til porteføljen. Og det er netop på dette område, at Carsten Berger fortsat ser de største faremomenter – både herhjemme og internationalt.

BankTrelleborgs exit kommer ikke til at stå alene, vurderer han. Bankerne presses af manglende likviditet, og følgerne er svært gennemskuelige.

"Jeg ser en risiko blandt bankerne på det danske marked. Jeg tror ikke, at vi direkte vil se banklukninger, men hvis en bank tvinges ind i en fusion, vil man som aktionær være dybt afhængig af den tilbudte kurs. Et tydeligt eksempel er BankTrelleborg – og der kan sagtens komme andre banker," siger Carsten Berger.

Overser hård USA-lov

Tager han helikopterperspektivet henviser storinvestoren til, at USA er omdrejningspunktet, og her males der ofte større skrækscenarier på væggen, end der reelt er basis for. Det trykker aktiekurserne ud over det nødvendige, hvilket giver gode chancer for et comeback.

Carsten Berger henviser til, at amerikanske topchefer er på kollisionskurs med loven, hvis de underdriver tingenes tilstand. Og det får dem til at varsle større tab og hensættelser end nødvendigt.

"De hensættelser, vi nu har hørt om, er reelt større end de i virkeligheden bliver på grund af amerikansk lovgivning. Og det har mange investorer i Europa ikke øje på," siger Carsten Berger.

Bank-tilliden afgørende

Men uanset om dette er risikoen ved aktieinvesteringer ikke væk, pointerer han.

"Hvis bankerne begynder at lukke for likviditeten har det følgevirkninger, der er forstærkende i sig selv. Det er den største risiko. Bliver tilliden til bankerne ikke genoprettet, kan situationen blive værre endnu," siger superinvestoren til borsen.dk.

I den forbindelse har Den Europæiske Centralbank været alt for passiv med at sikre tilstrækkelig med penge til den trængte finanssektor, tilføjer Berger.