Ny investeringsfond med FN's verdensmål i fokus drøner forbi konkurrenter i afkast

384137_16_9_large_669.jpg
Penge
Eksklusivt for kunder
05. jul 2019 KL.11:21
Investorer med FN’s verdensmål som sigtekorn for deres investeringer kan glæde sig over et rigtig fint afkast i årets første seks måneder.

For ifølge Morningstar ligger den danske kapitalforening SDG Invest lige nu nummer tre målt på afkast blandt 114 konkurrerende danske fonde i kategorien globale aktier large cap blend.

SDG Invest, der administreres af Stockrate Forvaltning, har opnået et afkast på 25,09 pct. år til dato.

Det er et merafkast på ca. 9 procentpoint sammenlignet med dets benchmark, Dow Jones World Sustainability Index, og et merafkast på ca. 7,5 procentpoint sammenlignet med det ikke bæredygtige, brede MSCI World Index.

Slået af Maj Invest


”Det er en enorm lettelse at få en så god Morningstar rating. Vi tror jo på, at vi kan opnå et bedre afkast ved at investere i bæredygtige selskaber, og når vi så beviser det, så er det bare fedt,” siger Anne-Louise Thon Schur.

Hun er medstifter af SDG Invest, der har sit navn fra FN’s 17 verdensmål – Sustainable Development Goals – der er vedtaget af FN for i 2030 at have en mere bæredygtig verden. Blandt målene er f.eks. ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtig energi og mindre ulighed.

SDG Invest er ifølge Morningstar kun overgået af Maj Invest Vækstaktier W og Maj Invest Vækstaktier, der år til dato har leveret flotte afkast på henholdsvis 27,88 pct. og 27,62 pct.

Nye kunder hver dag


SDG Invest blev lanceret i begyndelsen af 2018, hvor det kun var investorer med større investerbare midler, der kunne få adgang til universet, men i begyndelsen af 2019 blev SDG Invest børsnoteret, så alle kan være med.

”Vi mærker en god interesse. Vi får fem-seks nye investorer om dagen i øjeblikket, og vi har tidligere haft et gennemsnit på to-tre,” siger Anne-Louise Thon Schur og oplyser, at fonden har rundet ca. 290 mio. kr. fordelt på ca. 350 investorer.

SDG Invest har med sit afkast ikke taget større risiko end det brede aktiemarked, faktisk mindre, viser fondens sharpe ratio, der endnu ikke er opgjort af Morningstar, men som SDG Invest selv har udregnet til 0,78.

Sharpe ratio angiver afkastet ift. den påtagede risiko. Et positivt sharpe ratio-tal angiver et opnået merafkast ift. risikoen, og jo større et tal, jo bedre har merafkastet været. 

De største positioner

De fem største positioner i SDG Invest er Starbucks, The Hershey Co., Waste Management, Adidas og Microsoft.

Og de er alle nået gennem screeningsprocessen, der består af, at Stockrate Asset Management ud af et investeringsunivers på ca. 65.000 aktieselskaber udvælger ca. 1000 aktier, der lever op til forskellige økonomiske og finansielle målsætninger.

Derefter frasorteres de selskaber, der ikke lever op til den gængse bæredygtighedsscreening, hvor der sorteres ud fra ESG (Environment, Social, Governance (miljø, social ansvarlighed og ledelse)).

Sidste led i processen består af en beregning af de udvalgte aktieselskabers bæredygtighed. Her foretages en analyse, der varer ca. ti timer per selskab, og der screenes for, hvordan virksomheden f.eks. arbejder strategisk med FN's 17 verdensmål for bæredygtighed.