Her er listen over danskernes formuer: Er du blandt de rigeste på din alder?

356002_16_9_large_940.jpg
Penge
Eksklusivt for kunder
28. dec 2017 KL.10:29
Hvor mange penge har du egentlig, hvis du regner summen af aktier, obligationer, bankkonti, boligformue og pensionsformue sammen - og trækker din gæld fra? Og hvordan ligger du i forhold til andre på din alder?

Den liberale tænketank Cepos har regnet lidt på de tal, der ligger i Danmarks Statistiks personregistre, og i listen nedenfor får du mulighed for at se, hvor langt der er op til grænsen til den rigeste procent i alle aldre mellem 18 og 90 år.

Gennemsnitsformuen for Danmarks rigeste procent

Skal du være med blandt den rigeste procent på tværs af aldre, er smertegrænsen 9 mio. kr.

"Top 1 pct. har i gennemsnit en nettoformue på knap 19 mio. kr. Grænsen for at være i top 1 pct. udgør ca. 9 mio. kr.," siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

Zoomer man ind på den rigeste procents gennemsnitsformue, udgør helårsbolig, sommerhus og forældrekøb godt halvdelen af formuen, svarende til 10 ud af 19 mio. kr.

Ifølge Cepos udgør aktier omkring 5 mio. kr. eller en fjerdedel af den samlede formue, mens indestående i virksomhedsordningen - der kan benyttes ved udarbejdelse af skatteregnskabet for en personligt ejet virksomhed - udgør ca. 1 mio. kr.

Pensionsopsparing vejer ca. 20 pct. af formuen, da den rigeste procent i gennemsnit har en pensionsformue på 3,5 mio. kr.

"Dem i top 1 pct. har ikke så meget gæld i forhold til deres formue. Realkreditgæld mv. udgør 3,5 mio. kr.," fortæller Mads Lundby Hansen.

Danskerne topper i en alder af 69 år

Det er sværest at følge med de rigeste i deres glade 60'ere og 70'ere. Den allerrigeste procent skal findes blandt de 69-årige. Her kræver det en formue på mindst 13,8 mio. kr. at krydse grænsen til den øverste top, og en formue på 5 mio. kr. at være i top 10 pct. Omvendt ryger du blandt de 10 pct. i bunden af listen, hvis du i en alder af 69 år kun har en formue på 224.000 kr.
 
Den gennemsnitlige dansker topper økonomisk i en alder af 68 år. På det tidspunkt er gennemsnitsformuen 2,6 mio. kr. Gennemsnitsformuen for hele befolkningen udgør 1,25 mio. kr. 

Det dækker over aktiver på 1,8 mio. kr. og gæld på 0,6 mio. kr. De reale aktiver (primært helårsboligen) udgør i gennemsnit ca. 970.000 kr., mens pensionsformuen udgør 570.000 kr., og den frie finansielle formue (bl.a. aktier, obligationer og bankkonti) er på ca. 270.000 kr.

Lang vej for bundskraberne

Skulle du være i starten af 20'erne og synes, der er rigtig langt op bare til den første million, så fortvivl ikke.

"Fra man får fodfæste på arbejdsmarkedet og frem, er det naturligt, at der oparbejdes formue. Ofte sker det gennem arbejdsmarkedspensioner og ved, at man betaler af på boliglån. Der er et betydeligt livscyklus-element i opsparingen," siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

Gælden er trukket fra, så der er tale om nettoformuer fordelt på alder i Danmark, og for pensionsformuer er der fratrukket 40 pct. i skat, svarende til Danmarks Statistiks regneregler.