Finanskrisens skræk er her stadig og giver investorerne flere fordele, men de danske investorer holder sig fra derivater

396247_16_9_large_470.jpg
Penge
Eksklusivt for kunder
18. feb 2020 KL.16:01

Det er lidt af et Kinderæg, som schweiziske Union Bancaire Privée Asset Management, UBP, er gået i byen med, men højrisiko virksomhedsobligationer via derivater eller high yield CDS’er (credit default swap) er ikke noget, de danske investorer har specielt stor lyst til at hugge til.

Det viser en undersøgelse, som UBP og den danske, finansielle rådgiver Kirstein har foretaget blandt 47 primært små og mellemstore nordiske institutionelle investorer.

For selvom high yield CDS’er ifølge UBP sammenlignet med high yield obligationer giver markant bedre afkast, mere likviditet, et mindre spread (forskellen mellem købs- og salgsprisen) samt opfører sig mere defensivt i stressede, finansielle markeder, f.eks. ved at falde mindre og være hurtigere til at komme sig efter en nedtur, er interessen lille – investorerne forbinder nemlig derivater med “en sort boks”, lyder det i undersøgelsen.

“Det er svært at forstå, og derivater var på bagkanten af finanskrisen et “no go”. Derfor er mange investorer af god grund bange for at investere i noget, de ikke forstår. Det skal man også være varsom med, men man skal også være åben for, at der kan være smartere måder at investere på,” siger Jan Willers, direktør i Kirstein.

Siden 2004 har high yield CDS’er ifølge UBP givet et gennemsnitligt merafkast på 1,8 procentpoint årligt sammenlignet med investering i high yield obligationer.

Et ret simpelt produkt

En CDS er ifølge Søren Bundgaard Brøgger, selvstændig derivat-rådgiver og ph.d.-stipendiat ved CBS, “et ret simpelt produkt med en masse tekniske spidsfindigheder, man ikke behøver at kende for at forstå, hvad produktet grundlæggende går ud på.”.

En CDS er en finansiel kontrakt, der fastsætter sin værdi på baggrund af et underliggende aktivs værdi.

“Med en CDS udskiller man kreditrisikoelementet, hvorimod man med en almindelig obligation får to typer risici – rente- og kreditrisiko. Hvis man kun er interesseret i kreditrisikoen, er CDS den bedste måde at handle det på,” siger Søren Bundgaard Brøgger, der tidligere har handlet derivater for bl.a. Danske Bank.

Investorer i CDS’er modtager dermed et fast afkast fra modparten. Modparten garderer sig omvendt mod tab ved at købe forsikringen og betaler “præmier”/afkast til investorerne, men skulle virksomheden f.eks. gå konkurs, sidder investorerne tilbage med tabet.

“Som investor i en CDS håber man på, at der ikke er nogen konkurs. Præcis som, når man køber en virksomhedsobligation,” siger Søren Bundgaard Brøgger, der ud fra egne analyser vurderer, at krediteksponering via likvide CDS’er, som UBP bruger, slår investering i almindelige obligationer pga. lavere risiko og mindre kursfald.

Søren Bundgaard Brøgger forklarer, at den måde, CDS-indeks er konstrueret på, også overtrumfer indeks i high yield obligationer.

“Man har valgt at konstruere indeks i high yield ud fra de underliggende obligationers markedsværdi. Det betyder, at de selskaber, der udsteder mest gæld, indgår med højest vægt i obligationsindekset. Det er ikke nødvendigvis en fordel,” siger han og tilføjer, at det derimod er en ulempe.

“Så får man jo eksponering mod de allermest gearede virksomheder, og det taler for en CDS,” siger Søren Bundgaard Brøgger, der vurderer, at den danske tilbageholdenhed over for derivater potentielt vil koste afkast og beskyttelse.

“Derivater fik jo et rigtigt dårligt ry efter finanskrisen, fordi de blev brugt til at fabrikere CDO-konstruktioner (collateralized debt obligations, red.), der viste sig at være giftige. Personligt synes jeg, det har været lidt ufortjent, fordi derivater er et vigtigt produkt, og det er et vigtigt værktøj for mange. Det er et risikostyringsværktøj. I Danmark har vi ikke i samme grad – som i Sverige – erfaring med derivater,” siger Søren Bundgaard Brøgger og tilføjer, at jo mindre erfaring, jo mere skræmt er investorerne for at benytte det.

“Både investorer og virksomheder går potentielt glip af afkast og beskyttelse, og det er ærgerligt.”

Godt til høj usikkerhed

Hos UBP erkender Olivier Debat, fixed income specialist, at investorerne skal klædes bedre på, før de går om bord i CDS’erne.

“Når vi forklarer investorerne, hvad en CDS er, og viser dem fakta og fordelene, så er de typisk overbeviste,” siger Olivier Debat.

Som mindre privat investor kan man bl.a. få adgang til CDS’er via forskellige investeringsfonde, fortæller han.

“I dette miljø – med masser af usikkerhed – er CDS’er et godt instrument, for kommer der et chok i markedet, så ved vi, at CDS’erne klarer sig bedre end obligationerne, og som investor kan man bevæge sin portefølje ret hurtigt pga. den større likviditet i CDS’erne. Det er absolut den likviditet, man får i et investeringsmiljø med høj usikkerhed, der vil gøre forskellen.”