Er du på jagt efter en andelsbolig? Det skal du være opmærksom på

394448_16_9_large_146.jpg
Penge
Eksklusivt for kunder
19. jan 2020 KL.10:02

Andelsboligmarkedet kan føles som lidt af en jungle, hvor man både skal tænke over pris, foreningens økonomi og vilkårene hos banken, hvor renten på et andelsboliglån kan svinge meget.

Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, har lavet fem gode råd til, hvad køberne skal kigge efter.

1. Foreningens vedtægter 

Andelsboligforeningens “lov”. Tjek om de harmonerer med det, du ønsker. Må du f.eks. holde husdyr eller fremleje boligen i en periode?

2. Referat fra generalforsamlingen 

Er der problemer eller stor uenighed i foreningen, vil det måske kunne ses i referatet. Her kan du også se, om der drøftes større tiltag, der får økonomiske konsekvenser for dig så som renovering eller altaner.

3. Regnskab og budget

Hvordan er økonomien i den forening, du bliver medejer af? En andelsboligforening kan populært sagt sidestilles med at eje en erhvervsvirksomhed sammen med andre, og når du bliver andelshaver, bliver du medejer af foreningen. Tjek derfor om der er overskud på driften, og hvilke indtægter der regnes med: Er foreningen f.eks. afhængig af en stor lejeindtægt fra udlejningslokaler til erhverv, kan det have betydning, hvis lokalet står tomt i en periode.

4. Gæld

Undersøg i regnskabet, hvordan gælden i foreningen er sammensat. Er renten fast eller variabel? Er der afdragsfrihed, og hvornår udløber den? Og har foreningen tilknyttet såkaldte renteswaps – og hvilken risiko indebærer det? Det kan alt sammen have betydning for din husleje.

5. Andelsboligens værdi 

Hvordan er andelen værdifastsat? Er den sat til det maksimalt mulige betyder det, at værdien kan falde, hvis vinduer eller tag snart skal skiftes. Men andelsboligforeningen kan også have indlagt en buffer, så der er plads til udsving i værdien eller til fremtidig vedligeholdelse.