De 7 dødssynder i din privatøkonomi

Penge
Eksklusivt for kunder
08. mar 2010 KL. 8:52
De fleste mennesker har personlige egenskaber og karaktertræk, der er direkte skadelige for deres privatøkonomi, og det koster dyrt i længden. Penge & Privatøkonomi har samlet de værste økonomiske synder.

1. Dovenskab

Prokrastination er trangen til at udskyde ting til i morgen, du med fordel kunne tage hånd om i dag. Problemet er blot, at morgendagen aldrig kommer, for i morgen bliver tingene blot udskudt endnu en dag.

Lad os give et par eksempler, du måske kan genkende:

  • Du har besluttet at melde dig ud af folkekirken for at spare kirkeskatten. Du skal bare lige have udfyldt de fornødne papirer. Det klarer du i morgen…
  • Du ved, at du kunne spare et par tusinde kroner om året på forsikringerne ved at finde et billigere selskab. Du skal bare lige have taget dig sammen til at indhente et par tilbud. Det gør du en af de nærmeste dage...
  • Du har 150.000 kroner stående på en konto, der giver 0,5 procent i rente. Hvis du forhandler lidt med banken, kunne du uden problemer få renten op på 2 procent. I næste uge vil du ringe til din bankrådgiver…

VORES RÅD
Gør tingene nu, ellers får du det aldrig gjort! En enkelt dags udskydelse betyder rigtig nok ikke det store rent økonomisk. Men pludselig er der gået måneder og år, og så kan din tabte fortjeneste opgøres i tusindvis af kroner.


2. Naivitet

Tanken om en nem og risikofri gevinst har til enhver tid fristet mennesket, og denne karakterbrist udnytter bankerne blandt andet med deres strukturerede produkter, hvor investorerne på papiret er beskyttet mod tab, men kan opnå en stor potentiel gevinst.

Produkterne er typisk konstrueret så indviklet, at du umuligt kan gennemskue dem, og den sikre vinder er udbyderen. Alligevel har tusindvis af danskere kastet sig over dem.

Andre lader sig forføre af gode venners tip om aktier, der "bare kun kan stige – den er stensikker!" Uden tanke på, at den stensikre gevinst strider mod almindelig sund fornuft.

Eller indvilliger i at hjælpe en rig prins fra Nigeria, der med glæde deler ud af sin enorme millionformue, hvis du blot kan oplyse kontonummeret i din bank og måske hjælpe med et mindre kapitalindskud.

Ofte følges naivitet og grådighed ad. Grådigheden slører din sunde dømmekraft og skepsis.

VORES RÅD
Højt afkast uden risiko er i strid med de fundamentale grundlove for investering. Får du et tilbud, der lyder for godt til at være sandt, er det formentlig også tilfældet. Spørg altid dig selv: Hvorfor får jeg dette fantastiske tilbud, og hvem har interesse i at give mig det?


3. Manglende proportionssans

Du bruger for meget tid på at opnå beskedne besparelser eller gevinster. Hvis du sætter blot en beskeden pris på din tid, kan det simpelt hen ikke betale sig.

Et banalt eksempel: Du bruger tre timer på at undersøge, hvor du kan spare 100 kroner på den nye blender. Du skal lige tjekke på nettet, rundt i fem forskellige forretninger og så videre.

Her havde det reelt været mere indbringende for dig at bruge tiden på at gå med aviser… Eller du bruger uanede mængder tid på at forvalte din opsparing: læse regnskaber, tjekke kurser, købe og sælge og så videre. Selv om der skal et usandsynligt stort merafkast til i forhold til en passiv investering, før dit tidsforbrug tjener sig hjem.

Det er ikke tiden værd – medmindre det er din hobby! Forsømmer det vigtigste Ovenfor har vi fokuseret på tidsforbrug, men også på andre områder er din proportionssans forvredet.

Et eksempel: Du forsikrer din feriebagage, selv om bagagens værdi intet betyder for din samlede økonomi, og bagagen måske allerede er dækket af din indboforsikring.

Til gengæld har du ikke en ordentlig forsikring mod tab af erhvervsevne, som ellers er helt afgørende for din livsindkomst.

VORES RÅD
Tid er et knapt og værdifuldt gode, så vær kritisk med din tid og husk, at det vigtigste er ikke at vælge den absolut optimale beslutning økonomisk set, men at undgå de mest uhensigtsmæssige beslutninger.

Den store kunst er at tage nogenlunde fornuftige beslutninger uden det helt store tidsforbrug. Især ved problemstillinger i bagatelklassen gælder det om at holde analyseomkostningerne i form af tidsforbrug nede.


4. Utålmodighed

Mange mennesker lider af trang til øjeblikkelig behovsopfyldelse. De kan ikke slippe det indre skrigende barn, der vil have en slikkepind i supermarkedet her og nu, selv om mor siger nej.

Når folk optager højt forrentede hurtiglån for at købe en ny fladskærm eller ferie, er det et udslag af utålmodighed.

De formår ikke at udskyde deres forbrug, indtil de har sparet op – og i det lange løb koster det dyrt i renter.

Utålmodige personer kan tilsvarende have sværere ved at tage en videregående uddannelse, fordi belønningen i form af høj indkomst først kommer langt ude i fremtiden. Så hellere et ufaglært job, der giver penge med det samme.

Også som investor er tålmodighed en dyd. Måske kender du fornemmelsen af at have investeret i en aktie, hvor kursen overhovedet ikke rykker sig, selv om markedet generelt stiger.

Efter noget tid mister du tålmodigheden og sælger – blot for at se kursen skyde i vejret kort efter. Den utålmodige investor køber og sælger for meget og påfører sig en masse handelsomkostninger.

Generelt frister de hurtige gevinster, belønninger – og adrenalinkick. Hellere købe en lottokupon, hvor der bliver trukket lod om 1 million kroner i morgen, end en kupon med tilsvarende sandsynlighed for at vinde 2 millioner kroner om et år.

Du træffer kortsigtede valg, der ikke er økonomisk optimale.

VORES RÅD
Opsparing skal aldrig være et mål i sig selv. Formålet er at kunne bruge penge på et senere tidspunkt. Mens hvis du af og til formår at udskyde dit forbrug, vil du normalt blive belønnet med større forbrugsmuligheder i fremtiden. Enten fordi du undgår høje renter på lån – eller fordi du får din opsparing forrentet.


5. Fortrængning

At fortrænge ubehageligheder er en bekvem, men også ganske kortsigtet løsning. I dagligdagen kan du ignorere økonomiske trængsler ved at ignorere regninger og rykkere, men det er den sikre vej til endnu flere rykkere med gebyrer og strafrenter.

Dine kreditorer glemmer dig ikke, bare fordi du sylter dem. Så hellere tage ansvar – så har du også bedre mulighed for eventuelt at forhandle en aftale på plads med dine kreditorer.

Som aktieinvestor stuver du tabsgivende aktier af vejen bagest på det mentale lager og bilder dig selv ind, at så længe du ikke har solgt aktierne og realiseret tabet, har du slet ikke lidt et tab.

Dermed slipper du også for at erkende din egen utilstrækkelighed som investor.

Konsekvensen er imidlertid, at du klamrer dig til aktier, du måske slet ikke tror på længere, i stedet for at bruge pengene bedre. Samtidig kan realiserede tab modregnes i gevinster på andre aktier, så du undgår beskatning af gevinsterne. Den mulighed har du ikke med urealiserede tab.

Fortrængning kan også bestå i at ignorere informationer, der ikke passer ind i dit verdensbillede. Har du købt aktier i et selskab, bagatelliserer du informationer, der ikke bekræfter dig i, at du har foretaget en fantastisk investering.

Det gør for ondt at ændre opfattelse! Det samme ved køb af bil, bolig – eller måske et dyrt maleri. Hvis folk udviser skepsis over for dine valg, er det nok bare dem, der ikke ved så meget...

VORES RÅD
Tag hellere hånd om økonomiske problemer i dag end i morgen, da det er mentalt opslidende ustandseligt at udskyde problemerne. Se realiteterne i øjnene og være proaktiv. Det giver dig de bedste løsningsmuligheder. Også som investor er det kun dig selv, du snyder, når du fortrænger virkeligheden.


6. Angst for tab

Du forsømmer de langsigtede gevinster, fordi du er bange for kortsigtede tab. Selv om aktier på længere sigt giver et højere gennemsnitligt afkast end obligationer eller bankindskud, undlader du at investere i aktier.

Mentalt kan du simpelt hen ikke klare at se din formue skrumpe med 20-30 procent i de dårligste år på aktiemarkedet.

Konsekvensen bliver, at du i det lange løb snyder dig selv og får et alt for lavt afkast – men måske får du til gengæld en bedre nattesøvn.

Angsten for tab kan også give sig udslag i, at du som investor straks sælger aktier, så snart du har opnået blot en mindre gevinst.

Du bliver bange for at miste gevinsten igen – men dermed får du dels alt for store handelsomkostninger, dels oplever du aldrig at være med på aktiemarkedets større stigninger, der på længere sigt netop sikrer merafkastet i forhold til obligationer.

Angsten for tab er nært beslægtet med behovet for tryghed.

  • Når bankerne sælger såkaldt strukturerede produkter, hvor investorerne på papiret er garanteret mod tab, udnytter de dit behov for tryghed (samt din naivitet).
  • Og når du tegner alt fra rejseafbudsforsikringer til hvidevareforsikringer, er du ligeledes drevet af behov for tryghed og angst for tab. Nøgtern set er forsikringerne som hovedregel en sløj forretning for dig – ellers ville forsikringsselskaberne jo ikke tjene penge på dem, og det gør de! Samtidig beskytter forsikringerne dig ikke mod begivenheder, der reelt truer din økonomi.

VORES RÅD
Væn dig til at se din økonomi i et større perspektiv, og læg låg på angsten for kortsigtede tab. Løber du alt for lille risiko, vil det formentlig koste dig dyrt i længden. Og når det kommer til forsikringer: Den billigste forsikring er at have en økonomisk reserve, du kan trække på ved mindre uheld.


7. Selvovervurdering

De fleste mennesker har det med at overvurdere sig selv. Prøv eksempelvis at besvare følgende spørgsmål: Er din humoristiske sans over eller under gennemsnittet? Her vil mere end halvdelen svare "over gennemsnittet", hvilket jo er en statistisk umulighed. Det samme gælder for aktiemarkedet.

Her mener mere end halvdelen af de private investorer, at de er dygtigere til at handle aktier end gennemsnittet.

Især i opgangstider bilder mange sig ind, at deres aktier er steget, fordi de er geniale og har udvalgt de rigtige selskaber – selv om sandheden er, at langt de fleste aktier på børsen er steget.

Konsekvensen er, at mange private investorer lader sig forføre af deres eget indbildske talent og køber og sælger alt for ofte eller løber for store risici – ligesom en 18-årig mandlig bilist, der trykker ekstra hårdt på speederen i overdreven tro på egne evner.

Tog private investorer sig tid til at sammenligne deres egen performance med den generelle markedsudvikling, ville mange blive skuffede. Derfor er det også bekvemt at lade være og i stedet fastholde illusionen om egen genialitet.

VORES RÅD
Husk, at en meget stor del af handlen med aktier foretages af professionelle investorer. Du er næppe dygtigere og bedre informeret end dem. Hvis du køber og sælger hyppigt i forventning om at "slå markedet", er høje handelsomkostninger den eneste sikre konsekvens.










Artiklen er bragt i samarbejde med Penge & Privatøkonomi.