OMX C25 indeks, København

Mildere vinde på aktiemarkedet
Efter en periode med usikkerhed omkring international handelskrig og øgede spændinger i forhold til Nordkorea, så blæser der nu mildere vinde, hvilket har fået aktierne til at stige. Der er dog fortsat store uoverensstemmelser mellem Rusland og USA, men de har altid været der, og da Rusland ikke betyder ret meget på handelssiden for USA, giver det ikke nogen effekt i markedet.

Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank arbejder på en fusion således, at man undgår, at Jyske Bank køber Nordjyske Bank. Nordjyske Bank-aktien er steget med 54 pct. i år. Ringkjøbing Landbobank er steget 12,1 pct. siden de i sidste uge fremlagde regnskab for 1. kvartal, der overgik forventningerne i markedet. Teknisk ser aktien interessant ud, og målkursen er 400-410.

Der sker noget på allergifronten, og onsdag var der meddelelser fra både Chr. Hansen og ALK-Abello på området. For ALK-Abello kunne man meddele, at den japanske partner Torii havde indgået prisaftale med de japanske myndigheder, om prisen for tabletvaccinen mod japanske cedertræsallergi. Teknisk har aktiekursen bevæget sig vandret siden slutningen af november, dog med en enkelt undtagelse i januar, hvor aktien kørte op og testede niveauet 860. Siden er aktien handlet i niveauet 700-770. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveau 70, og MACD er næsten over 0. Momentum på månedsniveau står stille. Hold øje med et evt. brud af 780.

Chr. Hansen toppede i midten af januar i niveau 590-595 og er siden faldet tilbage til støtteniveauet 490-500, men aktien har siden bevæget sig opad og handles nu i niveau 540-550. Det har givet købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket giver en positiv indikation. Den positive indikation ses i ligeledes i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau ligger ved 580 og herefter i 640. Momentum på månedsniveau har ligeledes etableret en bundformation, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien.

Ørsted fremlægger sit kvartalsregnskab i næste uge. Aktien holder fortsat fast i den stigende trendkanal, men Momentum-modellen viser, at hastigheden er aftagende, og derfor kan støttelinjen i den stigende trendkanal komme under pres i den kommende tid. Nærmeste støtteniveau findes ved 370 og herefter nede i niveau 340. Det anbefales, at man afventer udviklingen og ser kvartalsregnskabet.

SP Group konsoliderer sig i niveau 1000-1200, og efter den kommende generalforsamling foretages et aktiesplit, hvilket kan øge omsætningen i aktien.

Den kommende uge byder på en række danske kvartalsregnskaber. Mandag er der kvartalsregnskaber fra Topdanmark, SP Group og Tivoli. Tirsdag følger Royal Unibrew, Columbus og Solar. Onsdag er det Novozymes, Nordea, Sydbank, Ringkjøbing Landbobank, Grønlandsbanken samt Össur. Torsdag sluttes ugen af med Danske Bank, Ørsted, Nordfyns Bank og Glunz & Jensen.

C25-indekset ser ud til at have fundet støtte i niveau 1100. På dagsniveau er der etableret købssignal i Bollingerkanalen, og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross. På ugebasis er der fortsat divergens mellem indikationsmodellerne, idet RSI stiger, mens Momentum og MACD falder. Der er ligeledes divergens mellem signalmodellerne Bollinger og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinje på ugebasis i niveauet 1130. Nærmeste støtteniveau findes ved 1060-1070, mens nærmeste modstandsniveau ligger ved 1180-1190. Kursen skal bryde igennem det lange glidende gennemsnit på ugebasis, før man skal have alle sejl oppe i porteføljen.

Lars Persson, finansanalytiker hos Aktieraadet, tlf. 8830 0000.
Opdateret fredag d. 20. april 2018.

Vurdering af anbefalinger på baggrund af teknisk analyse

Dow Jones indeks, New York

Nasdaq indeks, New York

Positiv kommunikation løfter de amerikanske aktier
Den seneste tids forbedrede kommunikation mellem Præsident Trump, Kina og Nordkorea har løftet stemningen på aktiemarkedet.

Torsdagens amerikanske nøgletal var lidt blandede, idet antallet af nytilmeldte ledige var lidt højere end forventet, hvilket indikerer, at arbejdsmarkedet ikke er så overophedet som frygtet. Philadelphia Fed steg mere end ventet, hvilket indikerer, at erhvervsklimaet er godt i et af de 12 distrikter under den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Exxon Mobil, Visa, Intel samt Chervon for bare at nævne de største.

Dow Jones Industrial-indekset har haft en positiv udvikling de sidste to uger, og i første omgang ser det ud til, at støtteniveauet 24.000 har kunnet modstå presset. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis, men det glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, og det giver en negativ indikation. Stigningen i indekset de sidste to uger har givet en bundformation i Momentum og MACD, hvilket giver en positiv indikation for yderligere stigninger i indekset.

S&P 500-indekset har udviklet sig i en positiv tendens siden starten af april, hvor indekset var nede i niveauet omkring 2600, og i øjeblikket handles indekset i niveau 2700. Den positive tendens har givet købssignal i Bollingerkanalen, ligesom de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross. Det lange glidende gennemsnit ligger ved niveau 2650 som en støttelinje, der muligvis skal testes i den kommende tid. På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen, og de glidende gennemsnit ligger side om side. Der er etableret en bundformation i både Momentum og MACD på ugebasis, hvilket indikerer, at der i øjeblikket sker en stabilisering i indekset på det nuværende niveau.

Nasdaq Composite-indekset holder fast i den stigende tendes på ugebasis, og købssignalet i Bollingerkanalen er fortsat intakt. Der er etableret en bundformation i MACD og Momentum på ugebasis. Nærmeste støtteniveau ligger omkring 6800, mens nærmeste modstandsniveau findes ved 7500-7600. Der er gab i kursniveauet 7.421,23-7.463,16.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

Lars Persson, finansanalytiker hos Aktieraadet, tlf. 8830 0000.
Opdateret fredag d. 20. april 2018.