OMX C25 indeks, København

Roen er genoprettet på aktiemarkedet
Aktiemarkederne har genfundet roen og bunden for nu. Men under overfladen lurer nervøsiteten fortsat, men markedet har foretaget en positiv vending de sidste par dage, hvilket har fået et par danske aktier til at etablere nye købssignaler på dagsniveauet.

Bavarian Nordic har etableret et nyt købssignal både på dags- og ugeniveau. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens modellen på månedsbasis bevæger sig vandret, hvilket indikerer, at bundformationen er under etablering. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveau 250 som en modstandslinje. Kursen skal igennem 250, før aktien ser interessant ud teknisk.

Novozymes ser ud til at have fundet støtte i niveau 300, som blev testet i slutningen af sidste uge. Faldet har fået signalmodellerne til at gå i salg på ugebasis for tre til fire uger siden efter fire og en halv måned i køb. Momentum og RSI har begge etableret en bundformation, mens der fortsat er en faldende tendens i MACD. Momentum på månedsniveauet bevæger sig vandret i øjeblikket, hvilket indikerer, at man bør holde øje med aktien i den kommende tid.

Kampen omkring TDC ser ud til at være ovre. Et konsortium bestående af PFA, PKA, ATP og Macquarie ser ud til at løbe med selskabet, netop som en ny udvikling i TDC så ud til at tage sit afsæt. En ny kedelig tendens ser ud til at have set dagens lys med pensionskasserne som ny ejer, hvilket medfører en afnotering af TDC. Dermed forsvinder endnu en defensiv aktie fra den danske børs.

Topdanmark holder fast i den positive tendens fra foråret, hvor aktien etablerede et købssignal i niveau 180. De glidende gennemsnit etablerede et "Golden Cross" i maj måned. De tre indikationsmodeller lå alle i en stigende tendens frem til december, hvor de toppede, men i løbet af februar er aktien kommet tilbage og har etableret en stigende tendens.

I modsatte ende af markedet har vi Vestas, som de sidste 25 uger har mistet over 24 pct. af sin værdi. Signalmodellerne for Vestas er fortsat i salg. Der er dog en divergens imellem kursudviklingen og de tre indikationsmodeller, idet de stiger. Et brud af niveau 450 vil ændre signalet i Vestas.

I den kommende uge kommer der igen regnskaber fra danske virksomheder. Onsdag er der regnskaber fra Genmab og en række mindre banker. Torsdag følger ISS, William Demant Holding, Brdr. A&O Johansen, Højgaard Holding, Monberg & Thorsen, North Media, Cbrain, Vestjysk Bank, Grønlandsbanken og Hvidbjerg Bank.

William Demant Holding har klaret sig godt gennem 2018 med en stigning på 7,9 pct. William Demant er den large-cap aktie, som er steget mest i 2018 efter TDC (+29,2 pct.). WDH-aktien ligger i en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræftes af signalmodellerne på ugebasis, som har været i køb siden oktober. Næste modstandsniveau findes ved 210-215.

Cbrain har befundet sig i en faldende tendens siden september/oktober 2016, hvor kursen var i 65, for i dag at handle i niveauet 37-38. Teknisk har kursen brudt den faldende tendens, idet aktien bundede ud i niveau 33-34 i begyndelsen af december. Holder tendensen er der etableret en positiv tendens, og den understøttes af de tre indikationsmodeller, der alle befinder sig i en stigende tendens. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, i det Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinje i niveauet. Kursen skal over 39, før aktien ser interessant ud.

C25-indekset bevæger sig støt og roligt opad og har ramt niveauet 1120. Stigningen har givet et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinje i niveau 1125, og et brud heraf vil bekræfte styrken i indekset.

MACD er brudt over 0, hvilket ændrer signalet i modellen fra negativt til positivt. Der er ligeledes en positiv tendens i Momentum, hvilket bekræfter den positive udvikling i indekset. Nærmeste modstandsniveau ligger ved 1200, mens nærmeste støtteniveau findes ved 1100.

Lars Persson, finansanalytiker hos Aktieraadet, tlf. 8830 0000
Opdateret fredag d. 16. februar 2018.

Vurdering af anbefalinger på baggrund af teknisk analyse

Dow Jones indeks, New York

Nasdaq indeks, New York

Positiv udvikling i USA
Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet Philadelphia Indekset steg til 25,8 mod 22,2 i januar, mens Empire State Manufacturing Indekset sank til 13,1 mod 17,7 i januar. Antallet af nytilmeldte ledige ramte 230.000 mod forrige uges 221.000. Producentpriserne steg med 0,4 pct. i januar. Derudover faldt industriproduktionen og kapacitetsudnyttelsen var ligeledes lavere end ventet.

Den kommende uge byder på følgende regnskaber: Wal-Mart, Home Depot, Medtronic, The Southern, HP, Concho Resources samt Newmont Mining.

Dow Jones Industriel-indekset har rettet sig efter testen af 24.000, som bestod sin prøve. Det lange glidende gennemsnit ligger nu i 24.000, og Bollingerkanalen har sin nedre kanallinje i niveau 24.000. De tre indikationsmodeller har alle etableret en topformation på ugebasis, så hastigheden er på vej ud af markedet på den korte bane.

S&P 500-indekset har rettet sig og handles i niveau 2730. Dermed har indekset allerede rettet sig over 100 point fra bunden under 2600. Testen af støtteniveauet ved 2600 bestod sin prøve, og Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis. Indikationsmodellerne er stadig faldende på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal være varsom. Nærmeste modstandsniveau findes ved 2850, mens nærmeste støtteniveau ligger ved 2550.

Nasdaq Composite-indekset har ligeledes rettet sig og handles nu i niveau 7250. Faldet har givet et knæk i de tre indikationsmodeller på ugebasis, men allerede nu har Momentum og RSI rettet sig. Der er ligeledes divergens mellem signalmodellerne, idet Parabolic er i salg, mens Bollingerkanalen er i køb. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveau 6900. Momentum på månedsniveau bevæger sig vandret, og nærmeste modstandsniveau findes ved 7500, som er toppen fra slutningen af februar.

Strategi: Hold-anbefalingen på de amerikanske aktier opretholdes.

Lars Persson, finansanalytiker hos Aktieraadet, tlf. 8830 0000
Opdateret fredag d. 16. februar 2018.